موتور برای انواع پرده ها

موتور برای انواع پرده ها

 

امروزه همراه با پیشرفتهای گوناگون صنعت برق و اتوماسیون صنعتی، توجه محققین به بکارگیری سیستمهای اتوماسیون در منازل و محل های کار نیز افزایش یافته است. به طوری که در آسمان خراشها، برجهای بزرگ و ابر سازهها مدیریت مصرف نور از طریق پرده ها به یک نیاز مبرهن تبدیل شده است.
با توجه به اینکه شدت و زاویه تابش نور خورشید در طول روز یکسان نیست، مسلماً در ساعاتی از روز نیازمند باز بودن پرده ها و استفاده از نور طبیعی خورشید و در ساعاتی از روز نیازمند بسته بودن پرده ها و ممانعت از تابش شدت بالای گرمای خورشید است. لذا، نیاز به سیستمهای اتوماسیون بعنوان یک نیاز حیاتی در ساختمان هایی با تعداد پنجره های زیاد شمرده می شود. در این میان، موتورهای ریموت دار با کنترل جمعی و تکی به کمک سیستمهای اتوماسیون می آیند.
بازرگانی بنیان طلوع شمس با تهیه و تامین انواع موتورها، ریموت کنترلرها، سیستمهای خورشیدی و اتوماسیون برای انواع پرده ها گام بسیار مهم در جهت سیستمهای اتوماسیون برداشته است. لازم به توضیح است موتورهای تهیه شده توسط این بازرگانی دارای بهترین گرید با نویز بسیارکم است.

 

* برای دریافت نمونه محصولات لطفاً تماس بگیرید.