لوازم جانبی انواع پرده ها

لوازم جانبی انواع پرده ها

 

یک محصول نهایی از مجوعهای از عناصر مختلف ساخته میشود که در کنار کیفیت لوازم اصلی، کیفیت لوازم جانبی نیز به همان اندازه حایز اهمیت است. لذا تک تک قطعات یک محصول بایستی از بهترین گریدها تامین گردد. در غیر اینصورت عملکرد ناصحیح یا کیفیت پایین یک قطعه ی به ظاهر ناچیز کل محصول نهایی را معیوب و نارکارآمد نشان می دهد. در این میان لوازم جانبی پرده از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طوری که بکارگیری لوازم جانبی با کیفیت بالا علاوه بر کاهش قابل توجه وزن پردهها، باعث افزایش طول عمر پرده نیز میشود.
بازرگانی بنیان طلوع شمس با تهیه و تامین لوازم جانبی انواع پرده ها سعی در جهت جلب رضایت کامل مصرف کننده نهایی و به صرفه بودن پرده میباشد.

 

برای دریافت نمونه کارها و کاتالوگ میتوانید از لینک دانلود زیر اقدام نمایید.